14 tra 2015

U OKVIRU PROJEKTA REThINK U VARAŽDINU ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU REGIONALNOG RAZVOJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Untitled copy

Projekt REThINK je odobren za financiranje u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija. Vodeći partner je Agencija za razvoj Varaždinske Županije AZRA d.o.o. Projektni partneri su: Bluewaters Environmental consultants (Austrija), Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija), Kujavsko – Pomorskie Voivodeship (Poljska), Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (Slovačka) te razvojne agencije iz Krapinsko-zagorske, Međimurske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije: ZARA, REDEA, ZACORDA i PORA KKŽ.

Ovim projektom želi se doprinijeti poticanju razvoja postojećih inovacija u obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenije i relevantnije za potrebe tržišta rada te društva općenito.

Projektom će se poduprijeti osposobljavanje trenera u svrhu stjecanja ključnih kompetencija i pedagoških vještina, koje će im omogućiti da poboljšaju kapacitete dionika regionalnog razvoja za upravljanje i provedbu regionalnih razvojnih aktivnosti i to kroz prijenos i testiranje programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz područja regionalnog razvoja, a koji su se dokazali u praksi u drugim zemljama Europske unije.

U okviru projekta je u ponedjeljak 13. travnja 2015. godine, u Varaždinu, u Maloj dvorani Varaždinske županije, održan Okrugli stol na temu regionalnog razvoja i strukovnog obrazovanja.

Na početku Okruglog stola pozdravnu je riječ uputio zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić. Nakon toga je voditelj projekta Vanja Borović kratko predstavio projekt te rezultate provedene analize o potrebama regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici svih partnera u projektu s hrvatske strane te ravnatelji strukovnih škola s područja županija koje imaju svoje predstavnike u projektu.

Okruglom stolu nazočio je Ivan Pal, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, Ratimir Ljubić, ravnatelj Obrtničke škole Koprivnica, predstavnice Strukovne škole Đurđevac Marinela Blažek i Jasmina Rep i predstavnice PORE KKŽ Tihana Kraljić i Senada Ranilović.

Okrugli stol je moderirala Renata Šeperić Petak, a u njemu su aktivno sudjelovali svi nazočni. Predstavnici razvojnih agencija govorili su o svojim iskustvima te svom viđenju problematike regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. Ravnatelji strukovnih škola govorili su o problematici strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na usklađivanje strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Svi su suglasni da je projekt kvalitetan, da ima jasnu viziju i da predstavlja odraz stvarne potrebe za kadrovima za regionalni razvoj. Međutim, jednako tako zaključak je okruglog stola da se radi o dugoročnom procesu te da se projekt treba nastaviti.

1304-rethink-1

 

 

 

 

 

LOGO PROGRAMA RETHING

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci