27 lis 2014

JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA ZA PROMOCIJU HRVATSKOG GOSPODARSTVA KROZ DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA GOSPODARSKIM SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju i sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama.

Prioritet ovoga javnog poziva je promocija hrvatskog gospodarstva kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u smislu poticanja i omogućavanja organizacije i sudjelovanja na domaćim i inozemnim gospodarskim sajmovima i manifestacijama.

Ciljevi ovoga javnog poziva su poticanje promocije gospodarstva Republike Hrvatske,konkurentnosti i investicija te pozitivnog investicijskog okruženja.

Korisnici: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije), kao i njihovi proračunski korisnici, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-a, a koji su navedeni u Registru korisnika proračuna.

Prijavu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) te njihovi proračunski korisnici.

Namjena sredstava: isključivo za opravdane troškove vezane uz aktivnosti pripreme i realizacije organizacije i sudjelovanja odnosno nastupa na domaćim i inozemnim gospodarskim sajmovima i manifestacijama.

Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi:
– najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju sajma/manifestacije;
– najma prostora za održavanje sajma/manifestacije;
– najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanog uz organizaciju sajma/manifestacije;
– honorara i troškova smještaja te putnih troškova izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora;
– promocije manifestacije.

Iznosi, intenzitet pomoći i način isplate: Najveći iznos bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70% prihvatljivih troškova.

Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu.

U okviru javnog poziva za dodjelu pomoći svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna pomoć.

Poziv je otvoren do 05. studenog 2014. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu, kao i pripadajući Obrazac za prijavu, možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-promociju-hrvatskog-gospodarstva-kroz-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-organizaciju-i-sudjelovanje-na-gospodarskim-sajmovima-i-manifes.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona: 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci