17 ruj 2014

ODRŽANA PREZENTACIJA NATJEČAJA „OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u okviru provedbe aktivnosti Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” MRRFEU a u zajedničkoj organizaciji s HGK Županijskom komorom Koprivnica, HOK Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i Koprivničkim poduzetnikom d.o.o. održala  prezentaciju otvorenog natječaja „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt”.

Prezentacija natječaja održana je u prostorima HGK Županijske komore Koprivnica, a prisustvovalo joj je 20-tak poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije. Natječaj „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” objavljen je u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013., a financira se iz Europskog socijalnog fonda.

Na prezentaciji je poduzetnicima predstavljen cjelokupni natječaj, svi uvjeti natječaja, prihvatljive aktivnosti kao i način popunjavanja prijavnog obrasca. Nakon prezentacije održane su i individualne projektne klinike sa zainteresiranim poduzetnicima, kojima su predstavnici navedenih potpornih institucija pružili svu potrebnu stručnu pomoć prilikom pripreme njihovih projektnih ideja.

IMG 3487IMG 3479IMG 3483

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci