01 srp 2014

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Koprivničko-križevačka županija krajem prošle godine započela je izradu Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Koordinator izrade ovog najvažnijeg razvojnog dokumenta je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, a važnu ulogu u cijelom procesu imaju i Radna grupa i Županijsko partnersko vijeće. Radna grupa je sastavljena od pročelnika županijskih upravnih odjela i direktora i ravnatelja županijskih ustanova i oni su resorno zaduženi za operativnu izradu Županijske razvojne strategije.

Partnersko vijeće je konzultativno tijelo koje okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice i broji 49 članova. U Partnerskom vijeću svog predstavnika-člana imaju sve jedinice lokalne samouprave i Ured državne uprave kao predstavnici javnog sektora. Županijska gospodarska i obrtnička komora imenovale su po tri gospodarstvenika/obrtnika, a svoje predstavnike imaju i udruge te Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca i Sveučilište Sjever.

Dana 30. lipnja održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća, te predstavljena Osnovna analiza koju je potvrdila Radna grupa.

Zadatak je Partnerskog vijeća sudjelovati u procesu izrade Županijske razvojne strategije od osnovne analize, preko swot analize, definiranja misije, vizije, ciljeva, mjera i prioriteta, sve do financijskog okvira i indikatora kojim će se mjeriti ostvarenje ciljeva.
Partnersko vijeće ima i zadatak pratiti provedbu Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine, te po potrebi zatražiti izmjene i dopune.

Osnovna analiza koja je Partnerskom vijeću jučer bila prezentirana izrađena je izuzetno kvalitetno i detaljno. Obuhvaća sva područja važna za gospodarski i svekoliki razvoj županije, a posebno treba istaknuti da je rađena na način da sadrži podatke za sve jedinice lokalne samouprave, te će ju one kao takvu moći koristiti kod izrade svojih strateški dokumenata.

Osim toga ona će biti temelj za izvješćivanje o napretku, odnosno realizaciji ciljeva.
Osnovna analiza sadrži zabrinjavajuće podatke o kretanju broja stanovnika u našoj županiji koji je od 1961. godine u stalnom padu. Samo u posljednjih 10 godina izgubili smo 8.883 stanovnika, što je više nego što prema zadnjem popisu ima grad Đurđevac. Jednako tako brine i dobna struktura stanovništva, gdje u županiji raste broj stanovnika starijih od 65 godina, a sve je manje djece i mladih.

Brine i pad broja zaposlenih i povećanje broja nezaposlenih, što je svakako rezultat smanjenog investiranja i opće gospodarske krize koja je započela 2009. godine.

S druge strane ohrabruju podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni koja je pozitivna i visoko rangiran položaj Koprivničko-križevačke županije prema BDP-u po glavi stanovnika. Prema zadnje dostupnim pokazateljima za 2011. godinu BDP/po glavi stanovnika u našoj županiji iznosi 8.524 eura, što nas svrstava na 5. mjesto iza Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije dok su iza nas i Varaždinska i Međimurska i Zagrebačka županija.

Pozitivni trendovi vidljivi su i iz Indeksa razvijenosti prema kojem su tri općine: Đelekovec, Podravske Sesvete i Koprivnički Ivanec iz 2. skupine prešle u treću skupinu, odnosno napravile razvojni iskorak.

Analiza pokazuje i potrebe za ulaganjem u vodoopskrbu, odvodnju i prometnu infrastrukturu, dok prirodna bogatstva, broj udruga i površina zaštićenih područja i područja NATURE 2000, te kulturna baština ukazuju na potencijale i mogućnost razvoja brojnih projekata.

Radna će grupa već ovaj tjedan, u četvrtak, 03. srpnja raditi na SWOT analizi, a nova sjednica Partnerskog vijeća bit će sazvana tijekom rujna.

Svi članovi partnerskog vijeća do 18. srpnja 2014. godine mogu u pisanoj formi koordinatoru – PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge na Osnovnu analizu.

IMG 3220IMG 3210IMG 3215IMG 3216

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci