22 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU „JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga” u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond. Navedeni poziv za dostavu...

[ Pročitaj više... ]
22 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU „MIKRO PROJEKTI PODRŠKE INOVATIVNIM AKTIVNOSTIMA MALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA LOKALNI RAZVOJ“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj” u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond. Navedeni...

[ Pročitaj više... ]
22 srp 2014

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM PRVOM POZIVU NATJEČAJA NOVOG INSTRUMENTA TEHNIČKE POMOĆI „START“ ZA PRIPREMU PROJEKATA U OKVIRU EU STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Obavještavamo Vas da je 18. srpnja 2014. godine objavljen natječaj nove pilot inicijative „START – Danube Region Project Fund” – Prvi poziv” za prijavu transnacionalnih projekata u okviru EU...

[ Pročitaj više... ]