01 srp 2014

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014.-2020.

U Ministarstvu poljoprivrede intenzivno se radi na dovršetku izrade nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. koji će biti proslijeđen Europskoj komisiji na službeno odobrenje nakon što se za spomenuti dokument usvoji Strateška studija utjecaja na okoliš (SEA).

Studija i nacrt prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. bit će usvojena nakon provedene javne rasprave koja je upravo u tijeku.

Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) o nacrtu prijedloga Programa i Strateške studije, održava se do 12. srpnja 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukova 78, Zagreb, radnim danom od 10-13 h omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa.

Po dovršetku javne rasprave o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i o nacrtu prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Program će se proslijediti Europskoj komisiji na službeno odobrenje te će o Programu raspravljati sve opće uprave, od kojih se potom očekuju dodatni komentari. Sukladno pristiglim komentarima od strane općih uprava, Program će se redovito ažurirati, a krajnji rok za usvajanje Programa je 15. siječnja 2015. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci