25 tra 2014

PORA PRIPREMILA PROJEKT ZA CJELOVITO RJEŠAVANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA AGLOMERACIJE ĐURĐEVAC, NOVIGRAD PODRAVSKI, VIRJE I PODRAVSKE SESVETE

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja pripremila je Prijavu na Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.11. – priprema zalihe vodno-komunalnih projekata za Operativni program Zaštita okoliša za projekt Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. Glavni nositelj projekta i prijavitelj su Komunalije d.o.o. Đurđevac, a partneri na projektu su Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Novigrad Podravski, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje.

Poziv je bio otvoren od 25. ožujka do 24. travnja 2014. godine, a prijaviti su se mogli odabrani prijavitelji koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definiranih u Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.

Projekt je vrijedan 5.999.000,00 kuna, a obuhvaća financiranje izrade Studije izvedivosti s analizom opcija, Analizu troškova i koristi, Tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt), Natječajnu dokumentaciju za javnu nabavu opreme, pružanja usluga i izvođenje radova, Studiju utjecaja zahvata na okoliš/prirodu i zahtjev za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu, Elaborat služnosti i Obrazac za prijavu projekta EU sa svim potrebnim pratećim dokumentima i dodacima u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg EU fonda koji proizlazi iz Uredbe (EU) br. 1303/2013. od 17. prosinca 2013.

Kako je jedan od dokumenata koji se financira i priprema-obrazac prijave za Kohezijski fond 2014.-2020. to znači da ukoliko ovaj Projekt izrade studijsko-tehničke dokumentacije bude odobren da će u financijskom razdoblju 2014.-2020. biti financirana i izvedena kompletna vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracija Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete, odnosno na području Grada Đurđevca, Općine Ferdinandovac, Općine Kloštar Podravski, Općine Novigrad Podravski, Općine Novo Virje, Općine Podravske Sesvete i Općine Virje čija je procijenjena vrijednost 160 milijuna kuna.

PORA je tijekom ožujka i travnja održavala radne sastanke s čelnicima općina s ciljem identificiranja njihovih razvojnih projekata koje namjeravaju financirati u narednom razdoblju. Sve općine imaju projekte ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu, a nositelji tih investicija bit će komunalna poduzeća.

Slijedom navedenog PORA je u suradnji s Komunalijama d.o.o. Đurđevac pripremila prijavu ovog iznimno važnog projekta za značajniji istočni dio Koprivničko-križevačke županije – takozvanu Đurđevačku Podravinu.

IMG 2737

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci