25 tra 2014

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA I NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Tijekom prve godine provedbe Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, 20/13) analizirane su sve prijavljene nejasnoće i uočene poteškoće, utvrđene su potrebe za poboljšavanje i dodatno uređivanje Pravilnikom uspostavljenog sustava.

U cilju poboljšavanja uspostavljenog provedbenog okvira Ministarstvo poljoprivrede je imenovalo i zadužilo radno Povjerenstvo koje je pripremilo nacrt teksta novih Pravilnika temeljem kojih će se po obavljenoj javnoj raspravi prikupiti očitovanja nadležnih ministarstva (gospodarstva, financija, zdravstva).

Prijedlogom ovih izmjena provedbeni okvir mijenja se razdvajanjem na dva pravilnika i to:

• Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
• Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se svojim komentarima, prijedlozima i mišljenjima uključe u izradu ovih pravilnika.

Svoja mišljenja, prijedloge, primjedbe i komentare možete uputiti najkasnije do petka, 09. svibnja 2014. godine, isključivo na predviđenom obrascu i dostave ga na e-mail adresu: [email protected] kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt prijedloga Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta prijedloga Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

Nacrt prijedloga Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi Nacrta prijedloga Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci