16 tra 2014

COMMON CROSS BORDER STRATEGY

Dana 01. veljače 2014. godine započela je provedba projekta Cross border strategy koji je odobren u okviru trećeg javnog poziva IPA programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2007-2013.

Glavni korisnik u projektu je Županija Somogy, dok su projektni partneri PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorje te Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije. Partneri suradnici su Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Ukupna vrijednost projekta je 114.201,47 EUR, a udio PORE u projektu je 21.764,50 EUR.

S ciljem jačanja hrvatsko – mađarskih kapaciteta planiranja, projektom će se kreirati Strategija regionalnog razvoja prekograničnog područja te stvoriti preduvjeti za dobro koordiniran hrvatsko-mađarski tim za strateško planiranje koji u budućnosti može postati glavna intelektualna i institucionalna osnova za buduće prekogranične razvojne projekte.

Projektne aktivnosti obuhvaćati će stvaranje baznih studija za razvoj prekograničnog područja s obje strane granice, usklađivanje i prilagođavanje pravnih razlika između dviju zemalja, uzimajući u obzir različitosti što se tiče infrastrukturne, gospodarske i socijalne strukture.

Studije će staviti dodatni naglasak na sljedećim sektorima: regionalni razvoj, poljoprivreda, turizam, zaštita okoliša, razvoj industrije, energetska politika, upravljanje vodama, promet, tržište usluga, investicijska politika, razvojne politike, socijalna integracija.

Ukupno trajanje projekta je 16. mjeseci.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci