26 stu 2013

PREDSTAVLJANJE OPERATIVNIH PROGRAMA

Dana 25.11.2013. godine u zagrebačkom hotelu Westin u zajedničkoj organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavljeni su operativni programi „Regionalna konkurentnost”, „Zaštita okoliša”, „Promet” i „Razvoj ljudskih potencijala” za financijsko razdoblje 2007-2013.

Cilj predstavljanja Operativnih programa je informirati javnost o prioritetima koje je Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju odlučila financirati kroz strukturne fondove i Kohezijski fond, te predstaviti uspješne primjere projekata financiranih u okviru pojedinog Operativnog programa.

OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST” 2007 -2013.

Strateški cilj je povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te potpora gospodarstvu temeljenom na znanju.
Za Operativni program „Regionalna konkurentnost” za razdoblje 2007-2013. predviđeno je ukupno 223.615.126 eura, od čega će se 187.779.595 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva namijenjeno je 65 posto, za razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija 29 posto, te za tehničku pomoć 6 posto.

OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA” 2007-2013.

Strateški cilj je poboljšanje okolišne infrastrukture i kvalitete povezanih usluga.
Za Operativni program „Zaštita okoliša” za razdoblje 2007-2013. predviđeno je ukupno 330.704.726 eura, od čega će se 281.099.011 eura financirati iz Kohezijskog fonda.
Za poboljšavanje sustava vodoopskrbe, te sustava upravljanja otpadnim vodama namijenjeno je 71 posto sredstava, za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 26 posto, te tehničku pomoć 3 posto.

OPERATIVNI PROGRAM „PROMET” 2007-2013.

Strateški cilj je razvoj modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija.
Za Operativni program „Promet” za razdoblje 2007-2013. predviđeno je ukupno 278.803.890 eura, od čega će se 236.983.305 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Glavnina, 94 posto sredstava, namijenjena je modernizaciji željezničke infrastrukture i pripremi projekata u sektoru prometa. Po tri posto ide za unapređenje unutarnje plovidbe u RH, odnosno za tehničku pomoć

OPERATIVNI PROGRAM „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA” 2007- 2013.

Strateški cilj je poboljšanje efikasnosti tržišta rada, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalnog uključivanja.
Za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” za razdoblje 2007-2013. predviđeno je ukupno 179.309.591 eura, od čega će se 152.413.107 eura financirati iz Europskog socijalnog fonda.
Za jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju predviđeno je 31 posto sredstava, za podršku pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage 30 posto, za jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju 26 posto, za tehničku pomoć 8 posto, te jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje 5 posto.

Na predstavljanju Operativnih programa sudjelovale su i predstavnice PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Na skupu je istaknuto kako Hrvatska mora dovršiti proces akreditacije hrvatskih institucija koje sudjeluju u sustavu korištenja EU fondova, što je u završnoj fazi, te kako je potrebna suradnja na razini cijele RH kako bi se doprinijelo jačanju hrvatskog gospodarstva kao i to da je važno jačati kapacitete u lokalnoj i regionalnoj samoupravi kako bi se što bolje pripremili projekti za EU financiranje.

Skupu se obratila i Vittoria Alliata-di Villafranca, direktorica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, a nakon prezentacija u službenom dijelu programa i građani su mogli saznati sve što ih zanima o mogućnostima korištenja EU fondova, te razgledati izložbu fotografija uspješnih projekata.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci