25 stu 2013

U OKVIRU HRVATSKOG KLASTERA KONKURENTNOSTI ODRŽANA RADIONICA MODUL 2 NA TEMU „DRŽAVNE POTPORE“

Dana, 25. studenog 2013. godine u Zagrebu, održana je radionica za članove Hrvatskog klastera konkurentnosti Modul 2 na temu „Državne potpore”, kojoj su prisustvovale i djelatnice PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Članovi Hrvatskog klasera konkurentnosti u prvom djelu radionice imali su prilike saznati o zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama s posebnim naglaskom na potpore klasterima i primjerima dobre prakse, osnovnim kategorijama državnih potpora, državnim potporama nakon ulaska RH u punopravno članstvo EU, o relevantnim propisima EU u području državnih potpora, potporama male vrijednosti, potporama za istraživanje i razvoj, potporama za zaštitu okoliša, te potporama uslugama od općeg interesa.

U drugom dijelu radionice članovima Hrvatskog klastera konkurentnosti prezentirane su potpore za sanaciju i restrukturiranje, deminimis potpore te povrat nezakonite potpore.

Prisutnima je navedeno prezentirao direktor Sektora za zaštitu tržišnog natjecanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, gospodine Zlatan Janeš.

Sudionicima radionice svojim su konstruktivnim pitanjima pridonijeli uspješnosti ove radionice.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci