06 stu 2013

ODRŽANA DVODNEVNA EDUKACIJA NA TEMU „JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA (PRAG I NACIONALNO ZAKONODAVSTVO)”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU” dana 04. i 05. studenog 2013. godine u Koprivnici je organizirala radionicu na temu „Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)”.

Dvodnevnoj edukaciji prisustvovalo je petnaestak polaznika, predstavnika jedinice regionalne samouprave te djelatnici PORE – regionalnog koordinatora Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacije je bio ukazati na razliku između javne nabave po nacionalnom zakonodavstvu i javne nabave po PRAG-u, protumačiti osnovne elemente javne nabave po PRAG-u i domaćem Zakonu o javnoj nabavi, te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Prvi dan seminara bio je posvećen upoznavanju osnovnih procedura i pravila za nabavu i ugovaranje, predstavljanje načina pokretanja javne nabave, u kojim slučajevima i koja vrsta postupka javne nabave se primjenjuje, te su sudionici bili upoznati sa svom natječajnom dokumentacijom i cjelokupnim načinom provođenja javne nabave od objave natječaja, tj. utvrđivanja proračuna do evaluacije ponuda i potpisivanja ugovora.

Drugi dan se većinom odnosio na praktični rad, te su polaznici na stvarnim primjerima mogli vidjeti kako se provodi postupak javne nabave pri nabavi usluga, opreme, odnosno radova. Ujedno su predstavljene i razlike između Zakona o javnoj nabavi Republike Hrvatske i PRAG-a.

Izvođač edukacije bila je tvrtka Superna d.o.o.

Radionica PRAG 1

Radionica PRAG 4Radionica PRAG 2

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci