26 ruj 2013

ODRŽANA TRODNEVNA EDUKACIJA „IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI” ZA REGIONALNE KOORDINATORE U OKVIRU POTPOGRAMA V.

Dvadesetak djelatnika PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Regionalne razvojne agencije Međimurje te Međimurske i Koprivničko-križevačke županije pohađalo je trodnevnu radionicu na temu „Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi” u okviru Potpograma V., Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Trodnevna radionica održavala se u razdoblju od 23. do 25. rujna 2013. godine, u prostoru PORE. Izvođač edukacije bio je gospodin Zrinski Pelajić, tvrtka Illyricum savjetovanje d.o.o.

Kroz tri dana edukacije polaznici su upoznati s metodologijom izrade razvojnih projekata, s fazama kroz koje projekti prolaze, pojmovima cost-benefit analize (CBA) i studije izvedivosti (FS), te za koju vrstu projekata je obvezna CBA. Ujedno je obrađena analiza društveno ekonomskog konteksta i ciljeva (objašnjeni su pojmovi potražnje, ciljevi projekta, na što se treba fokusirati CBA) te kako identificirati projekt. Polaznicima je pojašnjeno kada je potrebno napraviti studiju predizvedivosti, što treba ustanoviti studija izvedivosti (FS), dani su primjeri alternativnih opcija projekta. Upoznalo ih se s financijskom analizom projekata; s izračunom nedostajećih financijskih sredstava („funding gap”), izvorima financiranja projekta, financijskom neto sadašnjom vrijednosti projekta (FNVP), financijskom internom stopom rentabilnosti (FRR). Prezentiran je koncept ekonomske analize projekta, pretvaranje tržišnih cijena u računovodstvene cijene, primjeri iskrivljenosti cijena, izračuni standardnog faktora konverzije, uključivanje dodatnih indirektnih učinaka u CBA analizu, društveno diskontiranje procijenjenih koristi i troškova, ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV), ekonomska interna stopa rentabilnosti (ERR). Obrađena je i analiza rizika projekta; kojih je to pet koraka u procjeni rizika; što je analiza osjetljivosti projekta, analiza kritičnih varijabli, analiza scenarija, distribucije vjerojatnosti za kritične varijable te prevencija rizika.

Edukacija je bila zamišljena kao kombinacija najboljeg teorijskog okvira za izradu feasibility studije i cost benefit analize, koji u svim elementima slijedi upute dane od strane Europske Komisije u dokumentu zvanom „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects” te je obogaćena primjerima iz prakse (s područja poslovne infrastrukture, turističke infrastrukture i pročistača voda). Kroz cjelokupnu edukaciju koja se sastoji od dva modula po tri dana, prva tri dana u Koprivnici te druga tri dana u Čakovcu regionalni koordinatori PORA i REDEA te županijski djelatnici imat će brojne koristi i sinergijske učinke.

Polaznici će putem navedene edukacije ojačati vlastite kapacitete te steći stručno znanje s područja izrade cost/benefit analiza te studija predizvedivosti i izvedivosti, a rezultat će biti bolja priprema i provedba razvojnih projekata prihvatljivih za finaciranje iz pretpristupnih fondova EU, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Radionica CBA 1Radionica CBA 2Radionica CBA 3Radionica CBA 4

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci