09 svi 2013

OBAVIJEST O ODGODI IPARD NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je internetskim stranicama objavila da uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, nije u mogućnosti planirati daljnje natječaje dok se ne završi obrada svih do sada pristiglih prijava.

Novi plan raspisivanja natječaja bit će objavljen na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede krajem kolovoza 2013. godine kada će se moći utvrditi koliko je nakon ugovaranja prihvatljivih prijava preostalo financijskih sredstava na postojećim IPARD alokacijama za eventualne daljnje natječaje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci