09 svi 2013

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Predmet Otvorenog javnog poziva je dodjela pomoći Ministarstva gospodarstva za aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – Pomoći unutar općeg proračuna.

Prioritet javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi javnog poziva su:ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju; izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom; poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete;uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Davatelj pomoći je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovog Otvorenog javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Programa 3204 – Razvoj energetskog sustava i gospodarenja mineralnim sirovinama, Aktivnosti A560063 – Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, računskoj stavci 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 1.250.000 kn.

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinama, gradovima i županijama, kao i njihovim proračunskim korisnicima, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e.

Prijavu mogu podnijeti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno zakonskoj definiciji, te proračunski korisnici JLP(R)S-e.

Osnovne prihvatljive projektne aktivnosti su:

1) Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata,

2) Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom ,

3) Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;

4) Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Dodatne projektne aktivnosti:

1) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;

2) Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su:

1) Svi troškovi vezani uz opreme, mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;

2) Svi troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;

3) Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje i analizu potrošnje energije;

4) Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;

5) Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;

6) Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Sredstva donacije odobravat će se u maksimalnom iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova, a ne većem od 200.000,00 kuna.

U okviru javnog poziva za dodjelu pomoći svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna pomoć.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a dostupan je na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci