09 svi 2013

MRRFEU ODOBRILO 2,3 MILIJUNA KUNA ZA JLS-e S PODRUČJA KKŽ

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je popis projekata odabranih za sufinanciranje u 2013. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2013. godinu. Javni poziv bio je objavljen krajem siječnja 2013. godine s rokom za dostavu prijave 15. veljače 2013.

Ministarstvo je u skladu s Indeksom razvijenosti izvršilo alokaciju sredstava po županijama. Za Koprivničko-križevačku županiju alocirano je 2.200.000,00 kuna. Odobreno je ukupno 6 projekata u iznosu od 2.306.000,00 kuna, odnosno 106.000,00 kuna više od prvotne alokacije.

Sredstva su odobrena kako slijedi:

Red.br. Podnositelj

Ulaganje – projekt

Odobreno u kn

1. Grad Đurđevac Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića “Maslačak” 800.000,00
2. Općina Virje Adaptacija općinske zgrade 120.000,00
3. Općina Kalnik Modernizacija nerazvrstanih cesta 412.000,00
4. Općina Koprivnički Bregi Nadogradnja škole i izgradnja vrtića u naselju Koprivnički Bregi – II faza 440.000,00
5. Općina Peteranec Rekonstrukcija i dogradnja postojeće područne škole Sigetec i dječjeg vrtića u Sigecu 384.000,00
6. Općina Ferdinandovac Adaptacija dijela krovišta zgradedječjeg vrtića “Košutica” Ferdinandovac 150.000,00
UKUPNO: 2.306.000,00

PORA je aktivno promovirala navedeni Javni poziv kroz informiranje svih JLS-a o mogućnostima kandidiranja projekata na isti, organizirala prezentaciju Javnog poziva te pružila stručnu pomoć prilikom kreiranja i popunjavanja projektne dokumentacije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci