19 stu 2012

USPJEŠNO ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM NAMIJENJENA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE I INSTITUCIJAMA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna...

[ Pročitaj više... ]
19 stu 2012

NAJAVA NATJEČAJA U OKVIRU FP7 – REGPOT PROGRAMA, ERA CHAIRS

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava korisnike da će se krajem 2012. godine objaviti pilot natječaj u okviru FP7 – REGPOT programa, ERA Chairs s indikativnim proračunom u iznosu...

[ Pročitaj više... ]