08 stu 2012

USPJEŠNO ODRŽAN PRVI DIO EDUKACIJE NAMIJENJEN JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE I INSTITUCIJAMA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE NA TEMU PCM-a

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA je...

[ Pročitaj više... ]
08 stu 2012

POZIV NA B2B POSLOVNE SUSRETE PODUZETNIKA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA I3CT

        U okviru provedbe projekta I3CT PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizira B2B poslovne susrete poduzetnika. Cilj B2B poslovnih susreta poduzetnika je povezati i unaprijediti...

[ Pročitaj više... ]