08 stu 2012

USPJEŠNO ODRŽAN PRVI DIO EDUKACIJE NAMIJENJEN JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE I INSTITUCIJAMA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE NA TEMU PCM-a

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA je uspješno održala prvi dio edukacije namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave i institucijama s područja Koprivničko-križevačke županije, a na temu Project Cycle Managementa ili Upravljanja projektnim ciklusom.

Edukaciji je prisustvovalo više od 25 sudionika, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije kao i predstavnika raznih institucija s područja kulture, obrazovanja i turizma. Edukacija je održana u prostorima PORE Razvojne agencije u Koprivnici.

Prvi dio edukacije obuhvaćao je trodnevnu radionicu na kojoj su predstavljeni svi elementi metodologije Upravljanja projektnim ciklusom. Prvi dan radionice, 05. studenog 2012. godine gđa Maja Hranilović ispred obrta PAM2 Savjetovanje iz Zagreba sudionike je upoznala s osnovnim pojmovima vezanim uz EU fondove: što obuhvaća IPA program i Programi Unije, razliku između IPA programa i Strukturnih fondova, što je to Kohezijska politika EU te koji su osnovni preduvjeti koje je potrebno ispuniti prilikom pripreme za korištenje EU sredstava.

Drugi i treći dan radionice, 06. i 07. studenog 2012. godine predavači su bile predstavnice PORE Razvojne agencije koje su sve prisutne upoznale s osnovnim elementima Upravljanja projektnim ciklusom. Tijekom dva dana radionice sudionici podijeljeni u ukupno šest grupa aktivno su pripremali projektne prijedloge vezane uz razvoj ljudskih resursa, infrastrukture, kulture i turizma na području Koprivničko-križevačke županije. Na radionici su razrađeni stablo problema i stablo ciljeva, logička matrica, zatim su prezentirani osnovni principi planiranja proračuna u EU projektima kao i upute za pripremu Projektnih sažetaka ili Concept Nota.

Edukacija se nastavlja 14., 15. i 16. studenog 2012. godine kada će sudionici prezentirati pripremljene Projektne sažetke te će predstavnice PORE pojedinačno sa svakom grupom detaljno razraditi sve elemente projektnog prijedloga (Projektni sažetak, logičku matricu i proračun projekta) kako bi isti bili što je moguće kvalitetnije pripremljeni za prijavu na buduće EU natječaje.

pora pcm1pora pcm2pora pcm3pora pcm4pora pcm5pora pcm6pora pcm7pora pcm8pora pcm9pora pcm10

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci