16 lis 2012

ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA LAG-a „PODRAVINA“

U ponedjeljak 15. listopada 2012. godine u Đurđevcu u Obrtničkom domu na inicijativu PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a uz suglasnost osnivača održana je Osnivačka skupština udruge LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA” – LAG „PODRAVINA”.

Osnivači udruge su GRAD ĐURĐEVAC, OPĆINA DRNJE, OPĆINA FERDINANDOVAC, OPĆINA GOLA, OPĆINA HLEBINE, OPĆINA KALINOVAC, OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, OPĆINA MOLVE, OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI, OPĆINA NOVO VIRJE, OPĆINA PODRAVSKE SESVETE I OPĆINA VIRJE.

Na Osnivačku skupštinu od ukupno pozvana 83 člana, odazvalo se 56 članova LAG-a „PODRAVINA” – predstavnika osnivača iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Na Skupštini je donesen Statut udruge i Poslovnik o radu Skupštine te je za predsjednika udruge izabran gospodin Branko Sobota – načelnik Općine Kalinovac, za dopredsjednicu gospođa Nadica Kolar iz Općine Ferdinandovec, za dopredsjednika Mladen Mađer načelnik Općine Novigrad Podravski, a za tajnicu udruge Silvija Lukačin, diplomirana ekonomistica iz Đurđevca.

Izabrani su i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Održavanjem Skupštine stvoreni su svi preduvjeti za upis udruge u Registar udruga, a odmah će započeti i aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA”, a sve s ciljem prijave LAG-a „PODRAVINA” na Mjeru 202 IPARD programa „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”.

Osnivacka skupstina_LAG1Osnivacka skupstina_LAG2Osnivacka skupstina_LAG4Osnivacka skupstina_LAG5Osnivacka skupstina_LAG

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci