17 lis 2012

PORA ORGANIZIRA TRODNEVNU EDUKACIJU NA TEMU UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM ZA 6 REGIONALNIH KOORDINATORA

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizira trodnevnu edukaciju na temu „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM” za predstavnike regionalnih razvojnih agencija (regionalne koordinatore) s područja Međimurske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba.

Edukacija će se održati 18., 19. i 22. listopada 2012. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica s početkom u 09,30 sati.

Edukacije se provode u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, za čiju provedbu je PORA Razvojna agencija ostvarila financijsku potporu navedenog Ministarstva u ukupnom iznosu 40.000,00 kn. PORA će organizirati ukupno 4 edukacije za predstavnike regionalnih razvojnih agencija odnosno regionalnih koordinatora te za predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacija je ojačati kapacitete svih regionalnih koordinatora na području Republike Hrvatske u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, te njihova sustavna edukacija o metodologiji pripreme i provedbe EU projekata. Osim jačanja kapaciteta regionalnih razvojnih agencija kao nositelja razvoja, edukacije su namijenjene i predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije kao i institucijama i organizacijama civilnog društva s njihovog područja, kako bi se unaprijedile mogućnosti za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima na području županije.

Edukacija na temu PCM-a i metodologije pripreme i provedbe EU projekata prva je u nizu planiranih edukacija koje će PORA organizirati tijekom listopada i studenog 2012. godine. Trodnevna edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM” obuhvaća cjelokupnu metodologiju pripreme EU projekata, kao što su analiza dionika, stablo problema i stablo ciljeva, logička matrica, proračun projekta kao i sve elemente neophodne za kvalitetnu pripremu projekata sufinanciranih EU sredstvima.

Predavač na trodnevnoj edukaciji bit će gđa Maja Hranilović ispred obrta PAM2 Savjetovanje iz Zagreba.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci