02 srp 2013

LAG-u „PODRAVINA“ ODOBRENA SREDSTVA IZ IPARD PROGRAMA

Nakon tri i pol mjeseca od prijave LAG-a “PODRAVINA” na Mjeru 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” IPARD programa namijenjene sufinanciranju lokalnih akcijskih grupa, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je LAG-u “PODRAVINA” sredstva u maksimalnom iznosu od 900.000,00 kuna za 2013. i 2014. godinu. Od odobrenih sredstava doprinos EU sredstava je 720.000,00 kuna, a Republike Hrvatske 180.000,00 kuna.

Odobrena sredstva namijenjena su za:

• usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a;

• animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a;

• sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima;

• plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje;

• najam ureda i režijske izdatke;

• uredski materijal;

• nabavu opreme;

• usluge.

Korist ove Odluke o odabiru je i što će LAG “PODRAVINA” nakon što sklopi Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju moći pismom preporuke podržati prijave projekta na natječaje za Mjere 101, 103, 301 i 302 IPARD programa s LAG područja ako projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Lokalne razvojne strategije LAG-a “PODRAVINA” i ako se uklapa u mjere predviđene Strategijom.

Stručnu i tehničku pomoć kod osnivanja i registracije LAG-a “PODRAVINA”, pripreme dokumentacije potrebne za prijavu i same prijave na natječaj za Mjeru 202 IPARD programa pružila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Jedan od potrebnih dokumenata za prijavu bila je i Lokalna razvojna strategija LAG-a “PODRAVINA”. U cilju usklađivanja s LEADER pristupom i izrade što kvalitetnije Strategije, PORA je organizirala 9 tematskih radionica na 9 lokacija, po tri za svaki sektor (javni, civilni i gospodarski) koje su bile izuzetno posjećene te je u izradi Strategije sudjelovalo ukupno 236 ljudi.

Odabir LAG-a “PODRAVINA” za financiranje zasigurno će dati značajan doprinos razvoju ruralnog prostora Podravine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci