21 kol 2012

NAJAVA ZAVRŠNE KONFERENCIJE PROJEKTA EU COMPASS

U petak, 24. kolovoza 2012. godine održat će se završna konferencija projekta EU Compass kojom i formalno završava provedba projekta sufinanciranog u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Završna konferencija održat će se u Virovitici u prostorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici.

Projekt EU Compass provodio se tijekom proteklih 12 mjeseci, a u njegovoj provedbi sudjelovali su slijedeći projektni partneri: Zaklada Županije Zala za promociju poduzetništva kao Glavni korisnik, zatim Gospodarska i industrijska komora županije Zala, Poduzetnički centar županije Somogy, HGK Županijska komora Varaždin, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja i VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Cilj projekta EU Compass bio je prenijeti mađarska iskustva hrvatskim partnerima na području informiranja javnog, civilnog i privatnog sektora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te na području korištenja sredstava iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU.

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta, PORA je kao jedan od projektnih partnera sudjelovala u svim projektnim aktivnostima: na dvodnevnom treningu u Mađarskoj za EU informatore, na radionicama ostalih projektnih partnera, u pripremi promotivnih materijala i web stranice projekta, kao i na dva studijska putovanja u Mađarsku organizirana za projektne partnere te za predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora iz pograničnog područja, a s ciljem prezentacije mađarskih primjera dobre prakse u pripremi i provedbi EU projekata.

PORA Razvojna agencija je tijekom provedbe projekta, a kroz navedene edukacije unaprijedila kapacitete djelatnika kao EU informatora te je nabavila EU info kiosk koji na jednom mjestu pruža sve relevantne informacije vezane uz ulazak Hrvatske u EU kao i informacije vezane uz pripremu i provedbu EU projekata. PORA je također u okviru projekta organizirala ukupno 3 radionice za predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora na kojima su prezentirani aktualni EU natječaji te su sudionici imali prilike razrađivati konkretne projektne ideje za prijavu na natječaje EU. Na radionicama je sudjelovalo više od 100 sudionika s područja Koprivničko-križevačke županije.

Osim prezentacije aktualnih EU natječaja za dionike iz sva tri sektora, PORA je u srpnju 2012. godine također organizirala dvodnevnu radionicu na temu Upravljanje projektnim ciklusom – PCM na kojem je dvadesetak sudionika s područja Koprivničko-križevačke županije, predstavnika javnog i civilnog sektora unaprijedilo svoja znanja i ojačalo kapacitete za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci