24 kol 2012

OBAVIJEST AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU O NASTAVKU PROGRAMA MLADI NA DJELU – OSPOSOBLJAVANJE NA TEMU STRUKTURIRANOG DIJALOGA

Agencija za mobilnost i programe EU 22. kolovoza 2012. godine objavila je obavijest o nastavku programa osposobljavanja Mladi na djelu na temu Strukturiranog dijaloga i aktivnog sudjelovanja mladih u 2012. pod imenom “Uključi se”.

Ciljevi programa osposobljavanja su:

– poticanje Strukturiranog dijaloga u RH na lokalnoj i regionalnoj razini
– razvijanje politika za mlade na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s europskim strategijama za mlade
– uključivanje tijela lokalne i regionalne samouprave u program Mladi na djelu, posebice kroz podakcije 1.3 (Demokratski projekti mladih) i 5.1 (Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima).

Program je namijenjen parovima koji se sastoje od:

– mlade osobe (15-30 godina), koja je aktivna u svojoj zajednici kroz udrugu, savjet ili vijeće mladih
– osobe koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju razvoj i provođenje politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini.

Na prvom osposobljavanju će se sudionicima pružiti osnovna znanja i vještine potrebne za razumijevanje gore navedenih tema te uvod u njihovu primjenu na lokalnoj i regionalnoj razini. Na drugom osposobljavanju sudionici će dobiti priliku definirati projektne ideje Strukturiranog dijaloga na lokalnoj/regionalnoj razini i/ili isplanirati provođenje istih, evaluirati dosadašnju suradnju ostvarenu na lokalnoj razini te zajednički isplaniranu buduću suradnju. U razdoblju između dva osposobljavanja sudionici će dobiti zadatak da zajednički analiziraju situaciju u svojoj zajednici te predlože rješenja, strategije i akcije za Strukturirani dijalog između mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima.

Prvo osposobljavanje će se održati od 26. do 28. rujna 2012. godine. Informacije o mjestu održavanja osposobljavanja Agencija će sudionicima dostaviti naknadno.

Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati na adresu: [email protected] do 14. rujna 2012. u 23:59 sati.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web stranici: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=334.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978, fax: 621-957 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci