14 lip 2012

NAJAVA ZAVRŠNE KONFERENCIJE PROJEKTA INNOINVEST

                                                             

Projekt INNOINVEST jedan je od tri projekta u kojima sudjeluje PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja koji je odobren za sufinanciranje u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

Vodeći partner je Regionalna inovacijska agencija Južnog Zadunavlja, a projektni partneri su: Sveučilište u Pečuhu, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Pannon novum Regionalna inovacijska agencija Zapadnog Zadunavlja, Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Cilj projekta bila je analiza inovacijskog potencijala u projektnom području hrvatskih i mađarskih županija, kako bi se definirale komparativne prednosti i pružila potpora donositeljima odluka te je jedan od ciljeva i zajednička promocija prekograničnog područja za potencijalne investitore.

Projektne aktivnosti obuhvaćale su izradu regionalne analize o inovacijskom potencijalu u pograničnom poručju, izradu zajedničkog akcijskog plana, uspostavljanje online prekogranične baze podataka odnosno platforme za inovativne aktere u pograničnom području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije na hrvatskoj strani te Zala, Baranya i Somogy županije na mađarskoj strani.


Završna konferencija projekta INNOINVEST

 održati će se u utorak, 19. lipnja 2012. godine u Virovitici

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48 000 Koprivnica, tel. 048 621 978 te e-mail [email protected].

Program konferencije nalazi se u privitku;

Program


9:30 – Registracija sudionika

1. Dio – Govori

10:00 – Pozdravni govori (Moderator Sanja Bošnjak)

Gosp. Tomislav Tolušić – Župan Virovitčko-podravske županije (10-15 min)

Gđa Vesna Bedeković – Dekanica Visoke škole za menadžement u turizmu i informatici u Virovitici (5-10min)

Gosp. Tamás Kocsis –Direktor Regionalne inovacijske Agencije Južnog Zadunavlja (max. 5 min)

Gosp. Stjepan Car – Predstavnik Udruge inovatora Hrvatske

Gđa Marian Zelei – Programski menadžer, Zajedničko tehničko tajništvo IPA Prekogranični program Mađarska-Hrvatska (10-15 min)

Gđa Andrea Kakas– Regionalna inovacijska agencija Južnog zadunavlja, Vodeći partner

Gđa Kata Dobay –Sveučilište u Pečuhu, Projektni partner

Gosp. Stjepan Ribić – Direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, Projektni partner Gđa Sanja Bošnjak – Ravnateljica Razvojne Agencije VIDRA, Projektni partner

Gđa Melita Birčić – Ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Projektni partner

Gosp. Jako Horvat –Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Projektni partner

Gosp. Zoltan Kalcsu – Regionalna inovacijska agencije Zapadnog zadunavlja Pannon Novum, Projektni partner

Gđa Vida Iličić – Direktorica Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., Projektni partner

 

11:30 – Pauza za kavu

2. Dio – Predstavljanje inovativnih poduzetnika s pograničnog područja Mađarska-Hrvatska po industrijskim granama obuhvaćenih projektom

12:00 – Predstavljanje iskustava malih i srednjih poduzetnika kao primjera dobre prakse

Prehrambena industrija

– PZ Ergela Višnjica, Slatina

– Prehrambeno-tehnološki Fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek

Drvna industrija

– USLUGA d.o.o., Pakrac

Biotehnologija

– BIBNET – Klaster biotehnoliških inovacija, Pečuh

IT industrija

– Međimurje IT Klaster, Čakovec

Metalna industrija

– 3B Hungaria d.o.o., Zalaegerszeg

– RASCO d.o.o., Kalinovac

Građevinska industrija

– Sveučilište u Pečuhu – Pollack Mihály Fakultet strojarstva i informacijske tehnologije (PMMIK), Pečuh

14:00 – Završne riječi

Gosp. Zoltán Pámer – Regionalna inovacijska agencija Južnog Zadunavlja

14:10 – Ručak

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci