18 tra 2012

PROJEKT INNOINVEST – ODRŽAN SEMINAR ZA PODUZETNIKE NA TEMU “KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA”

innoinvest logoIPA

 

 

 

 

 

 

U utorak, 17. travnja 2012. godine PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u okviru provedbe zajedničkog prekograničnog projekta „INNOINVEST – Uspostava poslovne suradnje između inovativnih aktera u pograničnom području” organizirala je seminar za poduzetnike na temu „Komercijalizacija inovacija” s naglaskom na EU kontekst. Seminar je održan u prostorijama Koprivničko-križevačke županije s početkom u 11,00 sati.

Svrha seminara “Komercijalizacija inovacija” bila je prezentacija mogućnosti komercijalizacije inovacija, pružanje podrške poduzetnicima u razvoju i komercijalizaciji inovacija te prikaz primjera dobre prakse podrške razvoja inovacija.

Na početku seminara sve prisutne je pozdravila ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja gospođa Melita Birčić, a nakon toga je gospodin Dalibor Marijanović, direktor Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske BICRO d.o.o. održao prezentaciju na temu “Komercijalizacije inovacija u EU kontekstu” dok su prezentaciju na temu “Primjer dobre prakse podrške razvoju inovacija u Međimurskoj županiji” održali gospodin Ivan Plačko i gospodin Bojan Pečnik, direktori Tehnološko inovacijskog centra Međimurje d.o.o.

slika2inno slika3inno

slika6inno slika4inno

Seminaru “Komercijalizacija inovacija” prisustvovalo je tridesetak poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koji su pokazali interes da prošire svoje znanje u području komercijalizacija inovacija.

slika7inno slika5inno

Projekt INNOINVEST jedan je od tri projekta koji su odobreni u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013, a u čijoj provedbi sudjeluje PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj projekta INNOINVEST je analiza inovacijskog potencijala u projektnom području hrvatskih i mađarskih županija, kako bi se definirale komparativne prednosti i pružila potpora donositeljima odluka, te je jedan od ciljeva i zajednička promocija prekograničnog područja za potencijalne investitore.

Projektni partneri su: Sveučilište u Pečuhu, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., Pannon novum Regionalna inovacijska agencija Zapadnog Zadunavlja, Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Nakon seminara „Komercijalizacija inovacija”, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizirat će u okviru provedbe projekta INNOINVEST seminar za poduzetnike inovatore na temu „Zaštita patenta”.

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci