05 pro 2011

PROJEKT EU COMPASS – ODRŽAN DRUGI DIO TRENINGA ZA EU INFORMATORE

U četvrtak i petak, 01. i 02. prosinca 2011. godine u okviru provedbe projekta EU Compass održan je drugi dio dvodnevnog treninga za EU informatore. Trening je održan u mjestu Vonyarcvashegy u Mađarskoj, te je predstavljao nastavak prvog dijela treninga koji je održan od 24. do 25. studenoga 2011. godine na istoj lokaciji.

Osnovni cilj treninga bio je prijenos znanja i iskustva, te edukacija hrvatskih partnera o mogućnostima korištenja EU fondova nakon ulaska RU u EU, kao i prezentacija svih izazova koje nosi ulazak u Europsku uniju.

Na treningu je bilo riječi PROJEKT EU COMPASS - ODRŽAN DRUGI DIO TRENINGA ZA EU INFORMATOREo mađarskim iskustvima u korištenju EU sredstava iz pretpristupnih, te strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, zatim su prezentirani konkretni provedeni projekti iz raznih područja, kao i rad Europske poduzetničke mreže EEN u obje zemlje. Drugi dan edukacije je bilo više riječi o regionalnom razvoju u Republici Mađarskoj, a u kontekstu pristupanja i članstva u EU. Prezentiran je način pripreme i provedbe projekata u okviru sustava regionalnog razvoja, zatim metodologija strateškog planiranja, te raspisivanja natječaja i dodjele sredstava za provedbu projekata u okviru Regionalnih operativnih programa u Mađarskoj.

 

Dvodnevni trening održan je u organizaciji Glavnog korisnika Zaklade za promociju poduzetništva županije Zala, a na njemu su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera: HGK Županijske komore Varaždin, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, te mađarskih partnera Poduzetničkog centra županije Somogy i Trgovačke i industrijske komore županije Zala.

PROJEKT EU COMPASS - ODRŽAN DRUGI DIO TRENINGA ZA EU INFORMATORE Nakon održane edukacije, PORA Razvojna agencija će u okviru provedbe projekta izvršiti nabavu EU kioska i na taj način će stvoriti i dodatne preduvjete za rad EU info točke za područje Koprivničko-križevačke županije. Osnovna uloga PORE kao EU info točke bit će edukacija i pružanje informacija javnom, civilnom i privatnom sektoru vezanih uz ulazak RH u EU, kao i korištenje EU fondova.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci