05 pro 2011

NAJAVA INFORMATIVNOG DANA – IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013.

U srijedu, 14. prosinca 2011. godine u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013. održat će se informativni dan. Mjesto održavanja informativnog dana je Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Trg bana Jelačića 6/II, Koprivnica, s početkom u 11,00 sati.

Cilj informativnog dana je prezentacija trećeg poziva na podnošenje projektnih prijedloga IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., koja će uključivati prezentaciju prioriteta i aktivnosti, zatim prihvatljivih korisnika i troškova, kao i prezentaciju prijavne dokumentacije.

Predavači na informativnom danu bit će predstavnici Zajedničkog Tehničkog Tajništva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013. iz Budimpešte.

Sve potrebne informcije o informativnom danu, kao i o natječaju i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na web adresi http://www.hu-hr-ipa.com/hr/, dok se za sve dodatne informacije slobodno obratite u PORU Razvojnu agenciju na tel. 621-978 ili e-mail [email protected]“>[email protected].

 
PROGRAM

10.35-11.00    Dolazak i registracija sudionika, pauza za kavu

11.00-13.00    Prezentacija Trećeg poziva na podnošenje

                     projektnih prijedloga IPA prekograničnog
                     programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., (I.
                     dio)                        
                     – predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje upoznavanje s Programom i sadržajem Trećeg poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

13.00-13.45    Pauza za ručak

13.45-15.00    Savjeti za pripremu za Treći poziv (II. dio)

                     – predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

                     Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje opće i detaljne savjete o pripremanju projektnih prijedloga za Treći poziv s posebnim osvrtom na ispunjavanje prijavnog obrasca i njegovih dodataka.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci