12 lis 2011

NAJAVA POČETNE KONFERENCIJE PROJEKTA I3CT CROSSBORDER CLUSTERING

IPA

 

 

 

 

Projekt I3CT Crossborder Clustering odobren je u okviru drugog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Projekt je usmjeren na razvoj gospodarstva i ljudskih resursa kroz zajedničku suradnju potpornih institucija za razvoj poduzetništva i fakulteta kao i privatnih poduzeća na području istraživanja i razvoja inovacija. Ovakva suradnja doprinijet će povećanju zajedničkog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog kapaciteta dionika u pograničnom području.

Glavni korisnik u projektu je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a projektni partneri su Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, te Sveučilište Pannonia – Kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum iz Mađarske.

Opći cilj projekta je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju; fakulteti, razvojne institucije, tehnološko-inovacijski centri, klasteri i mala i srednja poduzeća na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) s obje strane granice.

U okviru projekta bit će provedene slijedeće aktivnosti: identifikacija inovativnog potencijala malih i srednjih poduzeća, te visokoškolskih institucija u pograničnom području; izgradnja informacijske baze eksperata za upravljanje inovacijama i tehnologijama koje razvijaju visokotehnološka poduzeća u regiji, a kao preduvjet za pružanje podrške u daljnjoj komercijalizaciji tehnologija; B2B događaji u kojima će sudjelovati poduzeća iz područja ICT, s ciljem prijenosa dobrih praksi u upravljanju klasterima i poticanje osnivanja i djelovanja novih ICT klastera; radionice i seminari iz područja upravljanja inovacijama i informacijsko-komunikacijskih tehnologija; razvoj trojezičnog e-learning tečaja iz područja ICT (na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku).

Početna konferencija projekta I3CT Crossborder Clustering će se održati u utorak, 18. listopada 2011. godine s početkom u 13.00 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec.

Detaljan program Početne konferencije je slijedeći:

PROGRAM :

12.30 – 13.00      Registracija

13.00 – 13.20      Pozdravni govori

Ivan Perhoč, župan Međimurske županije

Dr. Zoltán Birkner PhD, voditelj sveučilišnog kampusa u Nagykanizsi, Sveučilište Pannonia, Mađarska

Matija Derk, direktor, REDEA d.o.o.

13.20 – 13.30      Prezentacija IPA  prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska

Antonija Bedeniković, programska i komunikacijska službenica IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska, Informacijska točka Osijek 

13.30 – 14.30      Prezentacija I3CT  Crossborder Clustering projekta

13.30 – 13.40      Prezentacija projekta kao cjeline

Ivan Plačko, voditelj projekta I3CT Crossborder Clustering, REDEA d.o.o.

13.40 – 14.00      Prezentacija aktivnosti mađarskih partnera

Dr. Adrienn Skrop PhD, docent na sveučilišnom kampusu u Nagykanizsi,  Sveučilište Pannonia, Mađarska

14.00 – 14.30      Prezentacija aktivnosti hrvatskih partnera

mr.sc. Franjo Cimerman potpredsjednik,

Međimurski IT Cluster

dr.sc. Nevenka Breslauer, dekanica, Međimursko veleučilište u Čakovcu

Tamara Kopričanec, voditelj projekta, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

14.30 – 14.35      Završna riječ

Za ovaj sadržaj odgovorna je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja i on ne može odražavati mišljenje i stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci