19 pro 2010

HBOR OBJAVIO KREDITNE LINIJE ZA IPARD PROGRAM

 

HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je program kreditiranja projekata kandidata za Mjeru 301.  Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture i Mjeru 302. Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa.

Korisnici programa kreditiranja za Mjeru 301. IPARD programa su jedinice lokalne samouprave koje su s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4% godišnje, a rok otplate je do 15 godina uključujući poček do 5 godina. Mjera 301. IPARD programa obuhvaća ulaganja u sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, sektor lokalnih nerazvrstanih cesta, sektor toplana i sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta. Krediti po ovom programu su namijenjeni za financiranje osnivačkih ulaganja, zemljišta, građevinskih objekata, te opreme i uređaja.

Mjera 302. IPARD programa obuhvaća ulaganja u ruralni turizam, tradicijske obrte, sektor izravne prodaje, slatkovodno ribarstvo, sektor usluga (IT centri, dječji vrtići, igraonice), sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnju gljiva, obnovljive izvore energije (na poljoprivrednom gospodarstvu). Namjena kredita po ovom programu je financiranje osnovnih sredstava (izgradnja/rekonstrukcija građevinskih objekata, strojevi, oprema, alati, računalna oprema, softver, čamci, brodice za ribolov, matično jato riba, životinje), te trajnih obrtnih sredstava (do 15% ukupnog iznosa kredita). Korisnici programa kreditiranja za Mjeru 301. IPARD programa su fizičke i pravne osobe (u rangu mikro subjekata) koje su s Agencijom zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje, a rok otplate kredita je do 12 godina uključujući 2 godine počeka.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci