20 pro 2010

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA DODJELU POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA U 2011. GODINI

 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralog razvoja objavilo je Javni poziv za prijavu za dodjelu potpora organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2011. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dodjeljuje potporu za organizaciju manifestacija u 2011. godini  u ukupnom iznosu od 4.860.000,00 kuna i to:

– za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/01/2011 – 30/04/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;

– za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/05/2011 – 31/08/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna;

– za skupove/manifestacije održane u razdoblju 01/09/2011 – 31/12/2011 godine, u iznosu od 1.620.000,00 kuna.

Ministarstvo daje potpore za sljedeće kategorije skupova/manifestacija:

            – znanstveno-stručne;

            – gospodarske;

            – lokalno-tradicijske.

Podnositelji zahtjeva (organizatori skupova/manifestacija) mogu biti:

Za znanstveno-stručne:

– obrazovne ustanove;

– znanstvene ustanove;

– stručna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora;

– konzultantske tvrtke registrirane za obavljanje pružanja              savjetodavnih usluga;

– isključene su fizičke osobe te ustanove u poljoprivredi i ribarstvu koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna, pozicija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Za gospodarske manifestacije:

– gradovi, županije i Grad Zagreb;

– trgovačka društva u kojima JLS-a, županija i Grad Zagreb imaju minimalno 25% udjela u vlasništvu;

– udruženja proizvođača, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice;

– trgovačka društva – konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i kongresa.

Za lokalno-tradicijske manifestacije:

– općine i gradovi;

– udruge.

Iznos potpore:

– za znanstveno-stručne manifestacije, potpora iznosi 150 kn po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000 kn ukupno;

– za gospodarske manifestacije, potpora iznosi 300 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000 kn ukupno;

– za lokalno-tradicijske manifestacije, potpora iznosi:

– 5.000 kn fiksno za jedinice lokalne samouprave,

– 100 kn po članu udruge, ali ne više od 5.000 kn ukupno.

Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu samo za jedan skup/manifestaciju u 2011. godini.

Za isti skup/ manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva.

Prijavu za održavanje skupa/manifestacije organizator podnosi najkasnije 20 kalendarskih dana prije održavanja na Obrascu M-11-1, dok zahtjev za isplatu potpore za održani skup/manifestaciju, organizator podnosi na Obrascu M-11-2 nakon održavanja skupa/manifestacije.

Cjelovit tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima objavljen je na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2011. godine. Zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog poziva, neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije o objavljenom Javnom pozivu obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978. 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci