11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV «TURIZAM KROZ REGIJE»

Ministarstvo turizma temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu objavilo je Javni poziv za dodjelu državne potpore «TURIZAM KROZ REGIJE». Sredstva državne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV – «TURIZAM BEZ ZAPREKA»

Ministarstvo turizma temeljem Programa poticanja posebnih oblika turizma na kontinentu objavilo je Javni poziv za dodjelu državne potpore «TURIZAM BEZ ZAPREKA». Ministarstvo turizma dodjeliti će bespovratna novčana sredstva za...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POTICAJA MANIFESTACIJAMA I DRUGIM PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekta za dodjelu bespovratnih finnacijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini. Ministarstvo turizma dodjeliti...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM PROJKETIMA KOJIMA SU PRETHODNO ODOBRENA SREDSTVA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova. Sredstva državne potpore ne...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA POTICANJE FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma u 2009. godini. Ministarstvo turizma sufinancirati će dio troškova za pokriće dijela troškova klastera u...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POTICAJA ZA STRUČNE I OBRAZOVNE PROGRAME STRUKOVNIH UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini. Za dodjelu...

[ Pročitaj više... ]
11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PROGRAMIMA I PROJEKTIMA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETE UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije. Ministarstvo dodjeljuje sredstva za sufinanciranje programa...

[ Pročitaj više... ]