11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA POTICANJE FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma u 2009. godini.

Ministarstvo turizma sufinancirati će dio troškova za pokriće dijela troškova klastera u osnivanju i za operativne klastere za 2009. godinu kako slijedi:

– stručno-konzultanske usluge;

– usluge studije opravdanosti osnivanja klastera;

– izrade plana i programa rada;

– investicijskog projekta;

– tehničko-tehnološkog elaborata;

– stručnog usavršavanja i ostale intelektualne usluge;

– izradu dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije;

– promidžbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.);

– nabavke i prilagodbe informacijsko-komunikacijske tehnologije;

– operativne troškove voditelja klastera do 50%;

– druge troškove osnivanja i funkcioniranja klastera;

Sredstva su namijenjena predstavniku/voditelju klastera/međusobno povezanih gospodarskih subjekata i ostalih institucija, čiji je rezultat djelatnosti cjelovit proizvod, grupa proizvoda ili usluga namjenjenih plasmanu na tržištu.

Potpora po pojedinom korisniku može iznositi najviše do 150.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja proračunskih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Javnom pozivu, obrazac Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci