11 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV «TURIZAM KROZ REGIJE»

Ministarstvo turizma temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu objavilo je Javni poziv za dodjelu državne potpore «TURIZAM KROZ REGIJE».

Sredstva državne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje projekata do 50% ukupnih troškova, a maksimalno u iznosu do 150.000,00 kn.

Bespovratna sredstva državne potpore dodjeljuju se za:

– opremanje i uređenje plaža za dobivanje Plave zastave,

– šetnica,

– zelenih površina,

– javnih površina za održavanje manifestacija i drugih događanja kao dijela ukupne turističke ponude odredišta,

– mjesta za parkiranje,

– turističke signalizacije,

– info punktovi i drugi projekti uređenja javne turističke infrastrukture.

Korisnici programa mogu biti tijela područne (regionalne) uprave (županije) i lokalne samouprave (gradovi, općine). Iznimno nositelji projekta mogu biti i pravne i fizičke osobe, uz suglasnost jedinica područne (regionalne) uprave (županije) i lokalne samouprave, ukoliko se projekt odnosi na javnu infrastrukturu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja proračunskih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Programu, obrazac Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci