10 lip 2024

OBJAVLJENE 4. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. objavilo je 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških...

[ Pročitaj više... ]
10 lip 2024

OBJAVA 1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Inovacijski pozivi“ (Referentni broj: PK.1.1.06). Izmjene su tehničke prirode i ne utječu na izradu i...

[ Pročitaj više... ]
10 lip 2024

HAMAG-BICRO – JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U FAZI PREDAKCELERACIJE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE  u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje...

[ Pročitaj više... ]
10 lip 2024

HAMAG-BICRO – POZIVI NA INFO DAN EUROPSKOGA VIJEĆA ZA INOVACIJE

Europska investicijska banka u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije organizira Info dan Europskoga vijeća za inovacije s posebnim fokusom na Accelerator koja će se...

[ Pročitaj više... ]