20 lip 2024

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA (OTPADA OD HRANE) U DJEČJIM VRTIĆIMA (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je obavijest o zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP...

[ Pročitaj više... ]
20 lip 2024

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je obavijest o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024) zbog iskorištenosti sredstava. Više...

[ Pročitaj više... ]
20 lip 2024

OTVOREN PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE EURO-MED – PETI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Program transnacionalne suradnje Euro-MED poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru petog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv se provodi...

[ Pročitaj više... ]