07 lip 2024

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Ministarstvo gospdarstva objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava potpora poduzećima za tranziciju na energetski i reusrsno učinkovito gospodarstvo

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Ukupna bespovratna sredstva: 145.000.000,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici;
 • Veliki poduzetnici

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • 11 Proizvodnja pića;
 • 13 Proizvodnja tekstila;
 • 14 Proizvodnja odjeće;
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa;
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda;
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka;
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda;
 • 24 Proizvodnja metala;
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme;
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.;
 • 31 Proizvodnja namještaja.

Vrste i intenziteti potpora:

A) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade

 • mala poduzeća – do 65%;
 • srednja poduzeća – do 55%;
 • velika poduzeća (mid-cap) do 45%.

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije

 • mala poduzeća – do 65%;
 • srednja poduzeća – do 55%;
 • velika poduzeća(mid-cap) – do 45%.

C) Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo

 • mala poduzeća – do 75%;
 • srednja poduzeća – do 65%;
 • velika poduzeća (mid-cap) – do 55%

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

 • mala poduzeća- do 50%:
 • srednja poduzeća – do 50%;
 • velika poduzeća – n/p.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15. srpnja 2024. godine u 11:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. siječnja 2025. godine u 11:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci