07 lip 2024

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVOĐENJA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM U OKVIRU KRUŽNOG GOSPODARSTVA (JP ZO-4/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Svrha Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog skupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23).

Prihvatljivi prijavitelji za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21,142/23) koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (u daljnjem tekstu: davatelji javnih usluga) dodjeljuju se putem dva modela, ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – dodjela bespovratnih sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 8.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

  • MODEL B – dodjela bespovratnih sredstava subvencije davateljima javne usluge.

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 8.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci