07 svi 2024

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH PODRŠCI RODITELJSTVU ZA 2024. GODINU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu.

Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na:

  • Podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima;
  • Aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima;
  • Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu;
  • Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja;
  • Unaprjeđenje digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima definiranima u Pozivu.

Prihvatljivi partneri su:

  • Javna ustanova,
  • Udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj te
  • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva iznosi 6.700,00 EUR, a najveći 13.300,00 EUR. Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 100% iznosa za financiranje projekta.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 833.000,00 EUR.

Planirano trajanje projekta je: najkraće 6 mjeseci – najdulje 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 5. lipnja 2024. godine do 12 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci