07 svi 2024

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JOŠ NEKOLIKO NATJEČAJA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

1.) Javni poziv za Aktivnost – A 100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede

– korisnici Javnog poziva su pravne osobe i znanstvene ustanove koje izvode istraživanja, promocijske projekte ili znanstvene projekte kao i izdavačku djelatnost stručne literature na temelju provedenih znanstvenih istraživanja i projekata na području Koprivničko– križevačke županije, a od važnosti su za Koprivničko – križevačku županiju u 2024. godini;

– sufinancirati će se prihvatljivi troškovi nastali tijekom 2024. godine prema potpisanim ugovorima za znanstvena istraživanja, projekte i publikacije, kao i druge intelektualne usluge u 2024. godini ili za znanstvena istraživanja ili projekte koji su od koristi za razvoj ruralnog područja Koprivničko – križevačke županije;

Rok za podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je od datuma objave Javnog natječaja, do 31. listopada 2024. godine odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

2.) Javni poziv – Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju

– korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 EUR, poljoprivredno gospodarstvo upisano u Registar poreznih obveznika i koje ima podmirene obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji;

– prihvatljivi troškovi: operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče s površinama u vlasništvu korisnika, operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta (zamjena čestica);

Rok za podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 60 dana od datuma objave Javnog natječaja, do 04. srpnja 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

3.) Javni poziv za Aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju

– prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije;

– sufinancirat će se rashodi jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje dezinsekcije u iznosu do 50% troškova;

– rok za podnošenje zahtjeva je do 01. listopada 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci