08 sij 2024

OBJAVLJENA NOVA ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Na 276. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 4. siječnja 2024. godine donesena je nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Indeks razvijenosti donosi...

[ Pročitaj više... ]
08 sij 2024

JAVNE KONZULTACIJE O SADRŽAJU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA INTERREG VI-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 21. prosinca 2023. godine Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Interreg VI-A program prekogranične suradnje Mađarska...

[ Pročitaj više... ]
08 sij 2024

PRVA RADIONICA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE INTERVENCIJE 73.13., ZA PROJEKTE IZGRADNJE/REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ministarstvo poljoprivrede organizira radionicu za potencijalne korisnike intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., za prihvatljivu vrstu...

[ Pročitaj više... ]
08 sij 2024

AGENCIJA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA KOJI ĆE PODNOSITI JEDINSTVENI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA 2024. GODINU

Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan) definirane su intervencije te uvjeti prihvatljivosti koje korisnici potpora moraju ispuniti kako bi ista bila isplaćena. Odredbe...

[ Pročitaj više... ]