08 sij 2024

OBJAVLJENA NOVA ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Na 276. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 4. siječnja 2024. godine donesena je nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Indeks razvijenosti donosi se prema sljedećim pokazateljima: stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, proračunskim prihodima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti te indeksu starenja.

Dana 5. siječnja 2024. godine Odluka je objavljena u Narodnim novinama 3/2024.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama te njezinim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17.).

Novo razvrstavanje jedinica lokalne samouprave za Koprivničko-križevačku županiju možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci