29 pro 2023

USVOJEN NACIONALNI PLAN RAZVOJA KULTURE I MEDIJA (2023. DO 2027.)

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje 2023. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, hijerarhijski najvišem nacionalnom aktu strateškog planiranja.

Nacionalnim planom razvoja kulture i medija obuhvaćen je cjelokupni sektor kulture i medija. Riječ je o krovnom srednjoročnom dokumentu u kojem su uključene razvojne potrebe i potencijali, posebni ciljevi i pokazatelji, financijski okvir, okvir za praćenje i vrednovanje te akcijski plan koji sadrži mjere i pokazatelje rezultata, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Nacionalni plan obuhvaća razvoj kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja, unapređenje statusa novinarske profesije, medijskog sektora i poticanje pluralizma te učinkovitu podršku kulturnom i medijskom sektoru.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci