29 pro 2023

DONESEN PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROJEKTE ZNANSTVENIH CENTARA IZVRSNOSTI

Program dodjele državnih potpora za projekte znanstvenih centara izvrsnosti donesen je 28. prosinca 2023. godine.

Na temelju ovog Programa pravo na državnu potporu u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znanstveni centri izvrsnosti“ moći će ostvariti mala, srednja i velika poduzeća koja su članovi zajednice prijavitelja „Znanstveni centri izvrsnosti“.

Poziv „Znanstveni centri izvrsnosti (ZCI)“ podržava projekte koji pomiču granice istraživanja i znanja te pridonose razvoju novih tehnologija i inovacija u tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine.

Pozivom se nastoji pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata ZCI-ja uz fokus na razvoj novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu, vodeći računa o najnovijim europskim i globalnim trendovima.

Vrhunska istraživanja u sklopu poziva povećat će i unaprijediti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te potaknuti transfer tehnologije. Projekte provode znanstveni centri izvrsnosti koji okupljaju i umrežuju vrhunske znanstvenike na nacionalnoj razini fokusirane na specifične istraživačke teme.

Vrijednost Poziva je 12.000.000,00 EUR, a financira se iz Programa „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.“, Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju i Specifičnog cilja RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.

Objava Poziva „Znanstveni centri izvrsnosti“ slijedi u najkraćem roku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci