29 pro 2023

OTVOREN JAVNI POZIV „STRATEŠKA PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni Poziv „Strateška partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ (SPIN-ovi).

Cilj ovog Javnog Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša regionalnih lanaca vrijednosti (RLV-ova) Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu iznose 100.000.000,00 EUR koja su podijeljena u tri omotnice sukladno podjeli na NUTS 2 regije i ne mogu se realocirati u drugu regiju:

 • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 EUR;
 • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 EUR;
 • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 EUR.

Koprivničko-križevačka županija uz Zagrebačku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku i Međimursku županiju dio je regije Sjeverna Hrvatska.

Javnim Pozivom definirat će se SPIN konzorcij koji mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici koji imaju sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

Prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog Javnog Poziva je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće i ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:

 • mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće;
 • organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju inovativnih proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti

1.) Aktivnosti istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4);
 • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),;
 • izrada studije izvedivosti.

2.) Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološka infrastruktura).

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. veljače 2024. godine od 11:00:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05. lipnja 2024. godine do 11:00:00 sati.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 EUR, a najviši iznosi 3.000.000,00 EUR.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Prvi set pitanja i odgovore u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Drugi set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Treći set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Četvrti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Peti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Šesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Sedmi set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Osmi set pitanja u odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Deveti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Deseti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Jedanaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Dvanaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Trinaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Četrnaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Petnaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Šesnaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Sedamnaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

Osmanaesti set pitanja i odgovora u vezi Poziva možete pronaći OVDJE.

 

OBJAVLJENE 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 31. siječnja 2024. godine objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje:
 • Sažetku Poziva;
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac;
 • Obrascu 04. Skupna izjava prijavitelja;
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera poduzetnika;
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu;
 • Obrascu 07. Izjava o korištenim potporama;
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika;
 • Obrascu 09. Minimalni sadržaj Ugovora o konzorciju;
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilogu 03. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 05. Metodologija za utvrđivanje izravnih troškova osoblja.

Obavještavamo prijavitelje da objavom 1. Izmjene Poziva prestaje vrijediti prijašnja verzija dokumentacije. Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​

Izmjene u dokumentaciji su označene i vidljive:

 • žutom bojom je označen novi tekst koji je dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju;
 • postojeći tekst koji se briše je precrtan te isti više nije važeći.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O 2. IZMJENI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dana 19. veljače 2024. godine objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

U okviru 2. izmjene Poziva izmjene su izvršene u:

 • Uputama za prijavitelje;
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac;
 • Prilogu 03. Postupak odabira projekata.

U Uputama za prijavitelje i Prilogu 03. Postupak odabira projekata unesene su manje tehničke izmjene/usklađenja, odnosno pojašnjenja, dok je u Obrascu 01. Prijavni obrazac izvršena izmjena na način da je u okviru kartice „Prijavitelj“ dostupan i modul „Pravni status prijavitelja“. 

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. održat će prvu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Radionica će se održati 5. ožujka 2024. godine u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, u Velikoj dvorani – Dvorana Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Radionica počinje u 11.00 sati, a predviđeno trajanje je oko dva sata. Registracija sudionika počinje pola sata prije radionice.

Zbog ograničenog broja raspoloživih mjesta, u ime pojedinog poduzeća/institucije na radionici mogu sudjelovati najviše dva predstavnika.

Prijave se zaprimaju do 4. ožujka 2024. godine, do 13.00 sati, ili do popunjenosti kapaciteta dvorane, putem web obrasca dostupnog na poveznici.

Druga radionica bit će održana online o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravodobno obaviješteni.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Prezentacije s održane radionice 5.3.2024. u Velikoj Gorici:

Prezentacija-Industrijska-tranzicija_KT

Prezentacija-Poziv_UT

Prezentacija_provedba-HAMAG-BICRO

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 2. INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. održati će 2. informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Radionica će se održati 24. travnja 2024. godine putem aplikacije MS Teams, s početkom u 10.00 sati. Predviđeno trajanje radionice je oko dva sata.

Prijave se zaprimaju do 22. travnja 2024. godine, do 09.00 sati putem web obrasca dostupnog na poveznici: https://forms.office.com/e/iZPRYanZdU

Nakon zatvaranja prijava, svim prijavljenim sudionicima će putem elektroničke pošte na adresu navedenu u prijavnom obrascu biti dostavljena poveznica na online radionicu. 

Više informacija dostupno je  OVDJE.

Prezentacije s održane radionice 24.4.2024.

Informativna-radionica-SPIN_UT

SPIN-provedba-prezentacija_HB

Industrijska-tranzicija-hrvatskih-regija_KT

 

OBJAVLJENE 3. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE STRATEŠKIH PARTNERSTVA ZA INOVACIJE U PROCESU INDUSTRIJSKE TRANZICIJE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. godine objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“, kod Poziva: IP.1.1.03. 

Izmjenom Poziva produljuje se rok za podnošenje projektnih prijedloga do 10. lipnja 2024. godine u 14:00 sati.

U okviru 3. izmjene Poziva izmjene su izvršene u: 

 • Sažetku Poziva;
 • Uputama za prijavitelje;
 • Obrascu 01. Prijavni obrazac;
 • Obrascu 02. Izjava Prijavitelja;
 • Obrascu 03. Izjava partnera poduzetnika;
 • Obrascu 03a. Izjava partnera OIŠZ;
 • Obrascu 05. Skupna izjava partnera (koji je poduzetnik);
 • Obrascu 06. Dodatak prijavnom obrascu;
 • Obrascu 08. Izjava stvarnog vlasnika;
 • Prilogu 01. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Prilogu 03. Postupak odabira projekata.

U Obrascu 01. Prijavnom obrascu u sustavu eKohezija provedene su tehničke izmjene vezane uz pokazatelj rezultata RCR02 i pokazatelje ostvarenja RCO01, RCO02 koji će se u sustavu bilježiti automatski. Slijedom navedenog, prijavitelji koji su u svoj prijavni obrazac unijeli ove pokazatelje, koji su sada automatski (RCO01/RCO02/RCR02), iste moraju izbrisati prije podnošenja projektnog prijedloga jer će sustav njihovo ostvarenje samostalno računati.

Prilikom predaje projektnih prijedloga prijavitelji trebaju koristiti izmijenjenu dokumentaciju 3. izmjene Poziva, koja je objavljena i dostupna u sustavu eKohezija.​ 

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci