30 lis 2023

OBJAVLJENE DRUGE IZMJENE OSAMNAESTOG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 5.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene osamnaestog Natječaja za mjeru 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Natječaj se mijenja kako slijedi:

U tekstu Natječaja 2.4.1. Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupaka nabave, stavak 1 mijenja se i sada glasi:

  • korisnik koji nije obveznik javne nabave (nije javni naručitelj sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave) mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanje (Portala za ponude) za sve prihvatljive troškove, osima za troškove koji su nastali nakon 01. siječnja 2023. godine, analizu tla, opće troškove i kupnju zemljišta te za označavanje ulaganja.
  • u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci