26 lis 2023

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU DVOGODIŠNJIH PROGRAMA USMJERENIH SMANJENJU I PREVENCIJI SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I INTEGRACIJI SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA ZA 2023. I 2024. GODINU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina...

[ Pročitaj više... ]
26 lis 2023

POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PROVEDBU CILJANIH ANALIZA (ESPON TARGETED ANALYSES)

U sklopu programa ESPON objavljen je poziv na dostavu prijedloga za provedbu ciljanih analiza (ESPON Targeted Analyses). Poziv je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika koji mogu predložiti...

[ Pročitaj više... ]
26 lis 2023

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru programa Kreativna Europa otvorila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim...

[ Pročitaj više... ]