27 lis 2023

OTVOREN JE POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA POTPORU MEDIJSKOJ PISMENOSTI ZA 2024. GODINU

Potpora medijskoj pismenosti provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji, osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni), obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Cilj potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

CILJEVI i AKTIVNOSTI

Cilj Poziva je pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost predstavlja značajan instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksi medijske pismenosti.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog Poziva odnose se na suradničke projekte s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se s najmanje dva područja aktivnosti:

  • dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica u svrhu poticanja i jačanja suradnji između različitih regija u Europi;
  • razvoj inovativnih i interaktivnih online alata za pružanje rješenja postojećim i budućim izazovima u online okruženju, što uključuje i dezinformacije;
  • razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima te prepoznavanje dezinformacija i reagiranje na odgovarajući način;
  • razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.

Svi projektni prijedlozi trebaju uzeti u obzir angažman i uključenost građana te kulturu sudjelovanja kao temeljni aspekt svog projektnog prijedloga.
 
Aktivnosti koje su prihvatljive u okviru ovog Poziva:

  • Stvaranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala koji uključuje interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana, njihovo razumijevanje medijskog krajolika i njihovu otpornost na dezinformacije;
  • Razvoj materijala za građane i trenere koji se odnose na sve ili bilo koje dobne i društvene skupine;
  • Razvoj inovativnih rješenja za medijsku pismenost koja odgovaraju budućem medijskom krajoliku (projekt može uključivati prototipove, ali se ne može fokusirati isključivo na razvoj IT-a);
  • Aktivnosti osposobljavanja za građane i edukatore, uključujući razmjenu najboljih praksi koje prelaze jezične, državne i kulturne granice;
  • Organizacija javnih događaja i/ili radionica za podizanje svijesti i razmjenu najboljih praksi;
  • Aktivnosti koje vodi zajednica za prilagođavanje i dostupnost gore navedenih alata i materijala.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti koji su registrirani i djeluju na području država sudionica programa Kreativne Europe. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno tri partnera koji se nalaze u tri različite države sudionice programa. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije te pružatelje tehnoloških usluga sa stručnim znanjem o medijskoj pismenosti i digitalnim medijima.
 
Rok za predaju projektnih prijedloga je 7. ožujka 2024. godine u 17:00 CET.

Više o uvjetima Poziva na Funding and tenders opportunity portalu.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci