16 lis 2023

32. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dnevni red 32. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije   Zaključci s 32. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Na 32. sjednici Upravnog...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2023

OBAVIJEST O 4. IZMJENI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Sve izmjene unutar dokumentacije su označene i vidljive: žutom bojom je označen novi tekst koji je...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2023

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO JAVNI POZIV POTICANJE OBRAZOVANJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24. -„STIPENDIJE”

Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade u školskoj 2023./24. objavilo je javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu – „Stipendije“...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2023

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJE OBJAVILA JE JAVNI POZIV VLASNICIMA ZEMLJIŠTA BEZ PRAVA LOVA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Koprivničko-križevačka županija otvorila je Javni Poziv za dodjelu novčane naknade za tekuću lovnu godinu vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije. Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2023

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – PRISTUPAČNIJI UVJETI NOVE KREDITNE LINIJE: „OBRTNA SREDSTVA POLJOPRIVREDU I PRERADU“

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je još povoljnije uvjete u novopokrenutoj kreditnoj liniji namijenjenoj financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Prilagođen je minimalni iznos kredita sa dosadašnjih 100.000 na...

[ Pročitaj više... ]
16 lis 2023

AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALN RAZVOJU – PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava  sve zainteresirane stranke da je od 15. listopada 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva iz Programa potpore malim mljekarama za...

[ Pročitaj više... ]