30 pro 2022

DRUGA IZMJENA TRAJNOG OGRANIČENOG POZIVA ZA „FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je drugu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“.

Ovim izmjenama produljen je rok za podnošenje projektnih prijedloga do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice te su izmijenjene i Upute za prijavitelje.

Dodatno su pojašnjeni uvjeti usklađenosti projektnog prijedloga s Direktivom o staništima u odnosu na sagledavanje mogućih utjecaja projekta na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Dodana je i Uputa za izradu Analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 pripremljena od strane Uprave nadležne za zaštitu prirode MINGOR-a.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci